Cauta

Statistici regionale

În anul 1998 a fost aprobată Legea nr.151 privind dezvoltarea regională, act normativ prin care se stabilesc cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare regională în România. Pentru atingerea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională, Legea nr.151/1998 a permis constituirea celor 8 regiuni de dezvoltare – corespunzătoare nivelului statistic NUTS II, prin asocierea voluntară a judeţelor. Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ – teritoriale şi nu au personalitate juridică.

 

Judeţele şi Regiunile de Dezvoltare ale României

Pentru informaţii şi date statistice la nivelul regiunilor de dezvoltare, accesaţi paginile web ale Direcţiilor Regionale de Statistică:

 

Pentru Regiunea 1 NORD-EST: DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ NEAMŢ

Pentru Regiunea 2 SUD-EST: DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ BRAILA

Pentru Regiunea 3 SUD-MUNTENIA: DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ  CĂLĂRAŞI

Pentru Regiunea 4 SUD-VEST OLTENIA: DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ OLT

Pentru Regiunea 5 VEST: DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ TIMIŞ

Pentru Regiunea 6 NORD-VEST: DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD

Pentru Regiunea 7 CENTRU: DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ ALBA

Pentru Regiunea 8 BUCUREŞTI-ILFOV: DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ BUCUREŞTI