Cauta

STATISTICI JUDETENE DIN BAZA DE DATE TEMPO

In acest domeniu puteti vizualiza si descarca indicatori statistici din Baza de date TEMPO, la nivelul judetului Mures.

Fiecare indicator statistic este prezentat sub forma unui tabel in format .pdf, si care contine codul matricei din baza de date Tempo, denumirea matricei, diferite niveluri de dezagregare ale indicatorului, unitatea de masura si anul la care se refera acesta.

La sfarsitul fiecarui tabel este prezentata: definitia indicatorului, periodicitatea, sursele de date (cu link catre Baza de metadate a INS:

http://colectaredate.insse.ro/metadata/public.htm), anumite observatii precum si un link catre baza de date TEMPO a INS de unde se pot obtine valori ale indicatorului pentru alte perioade de timp, la nivel de tara, macroregiune, regiune sau judet.

 

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor statistici prezentati va rugam sa consultati notele metodologice de la sfarsitul fiecarui tabel.

 

Pentru obtinerea altor serii de timp precum si date la nivelul tarii sau a altor judete accesati link-ul catre Baza de date TEMPO de la sfirsitul tabelelor.

 

Datele au fost extrase din baza de date TEMPO la data de 03.03.2017 si cuprinde seria anilor 2010-2015.

 

Important:

Datele satatistice din Baza de date TEMPO se pot vizualiza si descarca gratuit, insa pentru a avea acces la aceste date va trebui sa va creati un cont.

Mai multe informatii obtineti accesand acest link: http://statistici.insse.ro/shop/

 

ADMINISTRAREA TERITORIULUI

Organizarea administrativa a teritoriului

POPULATIE - DEMOGRAFIE

Populatia dupa domiciliu la 1 ianuarie pe sexe si medii de rezidenta

Populatia dupa domiciliu la 1 iulie, pe grupe de varsta, sexe si medii de rezidenta

Nascuti vii pe sexe

Nascuti vii pe grupe de varsta ale tatalui si grupe de varsta ale mamei

Rata de natalitate pe medii

Rata de fertilitate pe medii

Nascuti morti pe medii

Rata mortinatalitatii pe medii

Decedati pe medii

Decedati pe cauze de deces

Decedati pe sexe si grupe de varsta

Rata mortalitatii pe medii

Decedati sub 1 an

Rata mortalitatii infantile pe medii

Casatorii pe medii

Rata de nuptialitate pe medii

Divorturi pe medii

Divorturi dupa numarul copiilor minori ramasi dupa desfacerea casatoriei

Rata de divortialitate pe medii

Sporul natural al populatiei pe medii

Rata sporului natural al populatiei pe medii

Varsta medie a sotilor la casatorie pe medii

Varsta medie la prima casatorie pe medii

Durata medie a vietii pe medii

Stabiliri de resedinta pe medii

Plecari cu resedinta pe medii

Soldul schimbarilor de resedinta pe medii

AGRICULTURA

Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta

Suprafata terenurilor amenajate cu lucrari de irigatii si suprafata agricola irigata

Suprafata terenurilor amenajate cu lucrari de desecare

Suprafata terenurilor amenajate cu lucrari de ameliorare si combaterea eroziunii solului

Parcul de tractoare si masini agricole principale din agricultura (la sfarsitul anului) pe forme de proprietate

Cantitatea de ingrasaminte chimice si naturale folosite in agricultura

Suprafata terenurilor pe care s-au aplicat ingrasaminte chimice si naturale pe forme de proprietate

Cantitatea de pesticide aplicate in agricultura

Suprafata terenurilor pe care s-au aplicat pesticide

Suprafata cultivata cu principalele culturi

Productia agricola vegetala la principalele culturi

Productia medie la hectar

Suprafata viilor pe rod

Productia totala de struguri

Productia medie de struguri la hectar

Numarul pomilor fructiferi

Productia de fructe pe specii de pomi

Productia medie de fructe pe specii de pomi

Efectivele de animale

Animale ce revin la 100 ha teren

Productia agricola animala pe forme de proprietate

Valoarea productiei ramurii agricole pe sectoare

Indicii productiei ramurii agricole pe sectoare

Suprafata fondului forestier pe categorii de terenuri si specii de paduri

Suprafata terenurilor pe care s-au executat regenerari artificiale

Volumul de lemn recoltat pe specii

STATISTICA INTREPRINDERILOR

Numarul intreprinderilor active pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2

Unitati locale active pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2

Unitati locale active pe activitati ale economiei nationale la nivel de diviziune CAEN Rev.2

Numarul intreprinzatorilor privati pe tipuri de intreprinzatori

Personalul din unitatile locale

Cifra de afaceri din unitatile locale

Investitii brute in bunuri corporale din unitatile locale

Investitii nete din unitatile locale

CERCETARE - DEZVOLTARE

Salariati din activitatea de cercetare-dezvoltare

Salariati din activitatea de cercetare-dezvoltare - echivalent norma intreaga

Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare

CONTURI NATIONALE

Produsul intern brut

FINANTE

Executia bugetelor locale pe elemente de venituri si cheltuieli

FORTA DE MUNCA

Resurse de munca pe sexe

Populatia activa civila pe sexe

Populatia ocupata civila pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2

Numarul mediu al salariatilor pe categorii de salariati

Numarul mediu al salariatilor pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2

Efectivul salariatilor la sfarsitul anului pe categorii de salariati

Efectivul salariatilor la sfarsitul anului pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2

Castigul salarial nominal mediu net lunar pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2

Castigul salarial nominal mediu brut lunar pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2

Rata de activitate a resurselor de munca

Rata de ocupare a resurselor de munca pe sexe

Someri inregistrati pe categorii de someri

Rata somajului pe sexe

Conflicte de interese

Salariati din unitatile in care au avut loc conflicte de interese

Numarul accidentelor colective de munca

Numarul accidentatilor in munca pe categorii de accidente

PROTECTIE SOCIALA

Cheltuieli anuale cu protectia sociala a somerilor dupa categorii de cheltuieli

Numarul mediu anual al pensionarilor pe tipuri de asigurari sociale

Pensia medie lunara de asigurari sociale de stat si agricultori

Cantine de ajutor social

EDUCATIE

Unitatile scolare pe categorii de unitati scolare

Unitatile scolare pe niveluri de educatie

Facultati pe forme de proprietate

Copii si elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar pe niveluri de educatie si limbi de predare

Populatia scolara pe niveluri de educatie si medii de rezidenta

Populatia scolara pe niveluri de educatie si sexe

Populatia scolara pe niveluri de educatie si forme de invatamant

Populatia scolara pe niveluri de educatie si forme de proprietate

Personalul didactic pe niveluri de educatie si sexe

Personalul didactic din invatamantul preuniversitar pe niveluri de educatie si limbi de predare

Personalul didactic pe niveluri de educatie si forme de proprietate

Personalul didactic pe niveluri de educatie si medii

Sali de clasa si cabinete scolare pe niveluri de educatie

Laboratoare scolare pe niveluri de educatie

Sali de gimnastica pe niveluri de educatie

Ateliere scolare pe niveluri de educatie

Absolventi pe niveluri de educatie si sexe

Absolventi pe niveluri de educatie si forme de invatamant

Terenuri de sport pe niveluri de educatie

Bazine de inot pe niveluri de educatie

Numarul PC-urilor pe niveluri de educatie

SANATATE

Unitati sanitare pe categorii de unitati

Paturi in unitatile sanitare pe categorii de unitati sanitare

Copii inscrisi in crese

Personalul medico-sanitar pe categorii

CULTURA

Biblioteci pe categorii de biblioteci

Cinematografe pe categorii de cinematografe

Institutii si companii de spectacole sau concerte pe categorii de institutii

Muzee si colectii publice

Locuri in salile de cinematograf

Volume existente in biblioteci pe categorii de biblioteci

Cititori activi la biblioteci pe categorii de biblioteci

Volume eliberate pe categorii de biblioteci

Spectacole cinematografice pe categorii de cinematografe

Spectatori la cinematografe pe categorii de cinematografe

Spectacole si concerte la institutiile si companiile de spectacole sau concerte pe categorii de unitati

Spectatori si auditori la reprezentatii artistice pe categorii de institutii si companii de spectacole sau concerte

Vizitatori in muzee si colectii publice

Locuri in salile de spectacole si concerte

Personalul angajat din biblioteci

Personalul angajat din institutiile si companiile de spectacole

Personalul angajat din muzee

SPORT

Numarul sectiilor sportive

Sportivi legitimati

Antrenori sportivi

Instructori sportivi

Arbitri sportivi

UTILITATI PUBLICE DE INTERES LOCAL

Suprafata intravilana a municipiilor si oraselor

Suprafata spatiilor verzi in municipii si orase

Lungimea strazilor orasenesti

Lungimea strazilor orasenesti modernizate

Lungimea totala a retelei simple de distributie a apei potabile pe medii de rezidenta

Numarul localitatilor cu retea de distributie a apei

Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile

Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor

Energia termica distribuita

Numarul localitatilor in care se distibuie energia termica pe medii de rezidenta

Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare

Numarul localitatilor cu canalizare publica

Numarul vehiculelor in inventar pentru transport public local de pasageri

Numarul pasagerilor transportati in transportul public local

Lungimea totala a conductelor de distributie a gazelor

Numarul localitatilor in care se distribuie gaze naturale pe medii de rezidenta

Gaze naturale distribuite

LOCUINTE

Locuinte existente la sfarsitul anului pe forme de proprietate

Camere de locuit existente la sfarsitul anului pe forme de proprietate

Suprafata locuibila existenta la sfarsitul anului pe forme de proprietate

Locuinte terminate in cursul anului pe surse de finantare

Locuinte terminate in cursul anului dupa numarul camerelor de locuit pe o locuinta

Suprafata construita a locuintelor terminate pe surse de finantare

Suprafata utila a locuintelor terminate pe surse de finantare

Suprafata locuibila a locuintelor terminate pe surse de finantare

Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri pe tipuri de constructii

MEDIUL INCONJURATOR

Locuitorii cu locuintele conectate la sistemele de canalizare si epurare a apelor uzate

Populatia deservita de sistemul public de alimentare cu apa

POSTA SI TELECOMUNICATII

Numarul unitatilor de posta

Volumul activitatii de posta

Volumul activitatii de telefonie

TRANSPORTURI

Inmatriculari noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor

Inmatriculari noi de vehicule rutiere pentru transportul marfurilor

Vehicule rutiere inmatriculate in circulatie la sfarsitul anului

Accidente de circulatie rutiera cauzatoare de vatamari corporale

Persoane accidentate in accidente de circulatie rutiera cauzatoare de vatamari corporale

Lungimea drumurilor publice

Lungimea cailor ferate in exploatare

TURISM

Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri

Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire turistica

Capacitatea de cazare turistica in functiune pe tipuri de structuri de primire turistica

Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica

Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri

JUSTITIE

Persoane condamnate definitiv de instantele judecatoresti

Rata criminalitatii

Rata infractionalitatii

Infractiuni cercetate de politie