Populaţia


Populaţia după domiciliu la 1 ianuarie, pe sexe şi medii de rezidenţă
Populaţia după domiciliu la 1 iulie, pe grupe de vârsta, sexe şi medii de rezidenţă
Născuţi vii, pe sexe
Născuţi vii, pe grupe de vârstă ale tatalui şi grupe de vârstă ale mamei
Rata de natalitate, pe medii
Rata de fertilitate, pe medii
Născuţi morţi, pe medii
Rata mortinatalităţii, pe medii
Decedaţi, pe medii
Decedaţi, pe cauze de deces
Decedaţi pe sexe şi grupe de vârstă
Rata mortalităţii pe medii
Decedaţi sub 1 an
Rata mortalităţii infantile, pe medii
Căsătorii, pe medii
Rata de nupţialitate, pe medii
Divorţuri, pe medii
Divorţuri după numărul copiilor minori rămaşi după desfacerea căsătoriei
Rata de divorţialitate, pe medii
Sporul natural al populaţiei, pe medii
Rata sporului natural al populaţiei, pe medii
Vârsta medie a soţilor la căsătorie, pe medii
Vârsta medie la prima căsătorie, pe medii
Durata medie a vieţii, pe medii
Stabiliri de reşedinţă, pe medii
Plecări cu reşedinţa, pe medii
Soldul schimbărilor de reşedinţă, pe mediiWeb Analytics