Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 18 martie 2002 – RPL 2002

Sinteza rezultatelor definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor – 2002 –  judeţul Mureş


METODOLOGIE |

Chestionare utilizate: PL – PERSOANE, LOCUINŢĂ ; PC – PERSOANE DIN UNITATEA DE LOCUIT ÎN COMUN DE TIP CĂMIN ; PH – PERSOANE DIN UNITATEA DE LOCUIT ÎN COMUN DE TIP HOTEL ; PS – CETĂŢENI STRĂINI DIN UNITATEA DE LOCUIT ÎN COMUN


 

 

TABELE LA NIVEL DE JUDEŢ / MUNICIPII / ORAŞE / COMUNE / LOCALITĂŢI COMPONENTE

 1. Populaţia stabilă, pe sexe
 2. Populaţia stabilă pe grupe de vârstă,vârste şi sexe
 3. Populaţia stabilă, după etnie
 4. Populaţia stabilă, după religie
 5. Populaţia stabilă, după limba materna
 6. Populaţia de 6 ani şi peste, după nivelul instituţiei de învăţământ pe care o urmează
 7. Populaţia de 10 ani şi peste, după nivelul şcolii absolvite
 8. Populaţia stabilă, după starea civilă
 9. Populaţia stabilă, după situaţia economică
 10. Populaţia ocupată, după statutul profesional
 11. Populaţia curent ocupată, pe activităţi ale economiei
 12. Populaţia ocupată pe grupe majore de ocupaţii
 13. Numărul total al clădirilor, după perioada construirii
 14. Numărul locuinţelor, după dotatarea cu dependinţe
 15. Numărul locuinţelor, după dotatarea cu instalaţii
 16. Numărul locuinţelor, pe forme de proprietate
 17. Numărul locuinţelor permanente şi sezoniere, după dotarea cu instalaţii şi dependinţe
 18. Numărul locuinţelor, numărul de camere, suprafaţa camerelor, numărul gospodariilor şi populaţia stabilă din locuinţele permanente / sezoniere
 19. Populaţia stabilă, numărul clădirilor, numărul locuinţelor şi numărul gospodăriilor populaţiei
 20. Numărul gospodăriilor populaţieiWeb Analytics